HONORARY PATRONAGE

 

tsiemoniak

 

HONORARY PATRONAGE
PATRONAT HONOROWY

Tomasz SIEMONIAK

Deputy Prime Minister of the Republic of Poland
– Minister of National Defence

Wiceprezes Rady Ministrów – Minister Obrony Narodowej

 Dear Participants of 2nd FAI World Championship for Aerobatic Model Aircraft, Poland has been a member of the Fédération Aéronautique Internationale for 95 years. Once again the authorities of FAI have entrusted our country with organisation of such a prestigious event as the World Championship.
I treat that honour as the evidence of recognition for achievements of Polish aviation model-making and Polish aviation in general. That is why it was a great pleasure and satisfaction for me to assume the honorary patronage over the 2nd FAI World Championship for Aerobatic Model Aircraft.
Polish aviation boasts a great tradition. We are very proud of the successes of our pilots, both civilian and military, in various areas and specialties. We also appreciate the role the aviation model-making plays in youth education and technical training. That is why I am very glad we have an opportunity to host the international elite of indoor model aircraft pilots. I will be following your competition with great interest and with hope that the Championship will make the aerobatic model aircraft as well as other sports and competition in aviation sports even more popular in Poland.
I would like to wish all the participants satisfying competition and great results, the Hosts – successful organisation of the Championship and the fans – unforgettable impressions. I wish our foreign guests an enjoyable stay in Poland, our beautiful country.
Tomasz Siemoniak
Deputy Prime Minister of the Republic of Poland, Minister of National Defence
 

Szanowni Uczestnicy 2. Mistrzostw Świata FAI Halowych Modeli Akrobacyjnych! Polska od 95 lat jest członkiem Międzynarodowej Federacji Lotniczej FAI, której władze już kolejny raz powierzyły naszemu krajowi organizację tak prestiżowej imprezy modelarskiej, jaką są Mistrzostwa Świata. Traktuję ten zaszczyt jako dowód uznania dla osiągnięć polskiego modelarstwa lotniczego oraz lotnictwa polskiego w ogóle. Dlatego z radością i satysfakcją objąłem patronatem honorowym 2. Mistrzostwa Świata FAI Halowych Modeli Akrobacyjnych.

Polska ma bogate tradycje lotnicze. Jesteśmy bardzo dumni z sukcesów naszych pilotów, zarówno cywilnych, jak i wojskowych, w różnych dziedzinach i specjalnościach. Doceniamy też rolę modelarstwa w wychowaniu i technicznej edukacji młodzieży. Dlatego bardzo się cieszę, że możemy gościć w naszym kraju międzynarodową elitę pilotów halowych modeli akrobacyjnych. Państwa rywalizację będę śledził z zainteresowaniem, ale także nadzieją, że Mistrzostwa jeszcze bardziej spopularyzują w Polsce latające modele akrobacyjne oraz inne dyscypliny i konkurencje w sportach lotniczych.
Wszystkim zawodnikom życzę udanego współzawodnictwa oraz znakomitych wyników, Gospodarzom sukcesów w organizacji Mistrzostw, a Kibicom niezapomnianych wrażeń. Naszym zagranicznym Gościom życzę przyjemnego pobytu w Polsce oraz radości i satysfakcji z bliższego poznania naszego pięknego kraju.

Tomasz Siemoniak
Wiceprezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, Minister Obrony Narodowej

mon          wp